Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

06 sierpnia 2022
akt o usługach cyfrowych

Nowe zasady dla pośredników internetowych - akt o usługach cyfrowych (AUC). 

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Akt o usługach cyfrowych (AUC) to opracowane przez Unię Europejską nowe rozporządzenie ujednolicające reguły związane z działalnością w internecie.

 

Prawo jeszcze wprawdzie nie weszło w życie, ale już teraz pobudza wyobraźnię wielu przedsiębiorców (spółek, osób prowadzących działalność gospodarczą). W związku z licznymi zapytaniami w ramach prowadzonej przez naszą kancelarię obsługi prawnej firm wyjaśniamy, że nowe prawo nie będzie dotyczyło wszystkich firm działających w sieci, jednak potencjalnie może dotyczyć większości użytkowników internetu.  Chodzi o świadczenie różnego rodzaju usług dostępu do treści zamieszczanych w Internecie przez inne osoby czy podmioty. Przepisy będą miały zastosowanie min. do portali, platform i serwisów: społecznościowych, sprzedażowych, oferujących usługi czy podobną wymianę treści. Zasady obejmują także podmioty (spółki prawa handlowego, osoby fizyczne) spoza Unii Europejskiej,  jeżeli świadczą usługę dla odbiorców z terenu UE.

 

Rozporządzenie ma na celu zapewnienie bezpiecznego i transparentnego środowiska cyfrowego, uwzględniając również użytkowników małoletnich.

Przepisy ujednolicają i porządkują:

 

> zasady związane z usuwaniem treści nielegalnych i treści szkodliwych,

 

> obowiązki operatorów platform handlowych, w zakresie bezpieczeństwa handlu elektronicznego oraz

 

> zasady związane z reklamami, w tym także reklamami ukierunkowanymi, opartymi na profilowaniu.

 

Rozporządzenie nie wprowadza uniwersalnej definicji treści nielegalnych. Decydującą rolę w tej kwestii mają przepisy krajowe i unijne.

 

Zgodnie z nowymi zasadami operatorzy mają obowiązek informowania użytkowników o procedurach, środkach oraz narzędziach moderowania treści przez operatorów. AUC nadaje użytkownikom prawo odwołania się w wypadku uznania ich treści za szkodliwe (usunięte, zablokowane albo zablokowane konto użytkownika).

 

Handel elektroniczny

 

Na operatorów platform sprzedaży w sieci, w myśl art. 24c i następne AUC, zostaną nałożone nowe obowiązki polegające na:

 

> usuwaniu nielegalnych towarów,

 

> sprawdzaniu czy towar lub usługa nie zostały uznane za nielegalne w oficjalnych bazach danych,

 

> weryfikowaniu podmiotów oferujących swoje towary lub usługi,

 

> przystosowaniu platformy internetowej do wypełnienia,  przez przedsiębiorców, wobec konsumentów obowiązków informacyjnych.

 

W przypadku niebezpiecznych towarów czy usług organy władzy publicznej będą mogły nakazać ich usunięcie. Równocześnie przyjęto, iż ochrona przestrzegania zasad AUC, w poszczególnych państwach członkowskich, ma należeć do kompetencji niezależnego organu, w rozporządzeniu nazwany koordynatorem do spraw usług cyfrowych.

 

Reklama profilowana

 

AUC zakazuje reklam opartych na profilowaniu osób małoletnich oraz opartych o kryteria dotyczące szczególnych danych osobowych (przekonania religijne, orientacja seksualna).   

 

Użytkownicy mają mieć prawo do uzyskania wyraźnych informacji, które treści są sponsorowane oraz związane z  profilowaniem na potrzeby określonych reklam.

 

Ustawodawca przewidział również kary pieniężne za naruszenie przepisów. Górna, przewidziana, zgodnie z art. 59 ust. 1 AUC, granica sankcji finansowej wynieść ma 6% rocznego, globalnego obrotu danego dostawcy.

 

Rozporządzenie AUC nie zostało jeszcze ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zaś zgodnie z założeniami ma wejść w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, jednak najistotniejsze zasady zaczną obowiązywać nie wcześniej niż od stycznia 2024 roku.

 

Z dużą dozą pewności w Polsce zostanie przeprowadzona nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W związku z tym już teraz przedsiębiorcy świadczący usługi platform internetowych powinni śledzić temat i przygotowywać swoje regulaminy do zmian.

 

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa