Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

               Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Jak uzyskać odpis: aktu  małżeństwa, aktu zgonu,  aktu urodzenia?

Do załatwienia sprawy sądowej np. z zakresu prawa spadkowego (dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia), sprawy rodzinnej: o rozwód (separację), o alimenty,  o władzę rodzicielską czy kontakty z dziećmi oraz w innych sytuacjach formalnych musimy legitymować się odpisem aktu stanu cywilnego czyli aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu.  Często informacje z aktów stanu cywilnego potrzebne są do stworzenia drzewa genealogicznego czy też poszukiwania krewnych.

 

Kto może dostać odpis aktu? 

 

Odpisy aktów ma prawo  otrzymywać:

 

> osoba, której akt dotyczy oraz

>  jej małżonek,

> zstępni ( dzieci, wnuki),

> wstępni (rodzice, dziadkowie),  

> rodzeństwo,

> przedstawiciel ustawowy ( kurator, opiekun osoby ubezwłasnowolnionej ),

> sąd, prokurator, instytucja administracji publicznej (np. gmina),

> organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny, jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań,

> osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu.

 

Co do ostatniej grupy, chodzi tu o każdą osobę oraz każdy  podmiot ( również spółki prawa handlowego - sp. z o.o., S.A., stowarzyszenia, fundacje), które wykażą  dokumentem,  prawa bądź obowiązku opartego na przepisach, które uzasadniają żądanie wydania odpisu np. przedłożenie kopii zobowiązanie sądu w sprawie spadkowej, wykazanie że jest się wierzycielem. 

 

Jak uzyskać odpis krok po kroku

 

Żeby otrzymać odpisu aktu stanu: odpis aktu  urodzenia, małżeństwa albo zgonu należy:

 

> złożyć wniosek ( papierowy albo elektroniczny) – papierowy składamy osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego albo pocztą, elektronicznie - za pośrednictwem portalu gov.pl z użyciem podpisu elektronicznego ( profil zaufany albo podpis kwalifikowany),

 

> wniosek może być złożony osobiście albo przez pełnomocnika – od pełnomocnictwa pobiera się opłatę 17 zł,

 

wniosek musi zawierać dane identyfikacyjne wnioskodawcę oraz osobę, której akt dotyczy – jeżeli jest to osoba spoza kręgu rodzinnego opisanego w ustawie musi zostać uzasadniony interes prawny w uzyskaniu odpisu,

 

> uiścić opłatę – za skrócony odpis 22 zł, za pełny odpis albo 33 zł ( dla spraw sądowych (np. spadkowych, o alimenty, o rozwód) czy urzędowych, w większości przypadków, wymagany jest odpis skrócony.

 

Bezpłatnie wydawane są odpisy przy pierwszym zgłoszeniu ( np. urodzenia czy zgonu) oraz dla załatwienia spraw takich, jak: uzyskania dowodu osobistego lub paszportu, sprawy  ZUS, związane z zatrudnieniem,  uzyskanie świadczenia socjalnego, pomocy społecznej, alimenty, opiekuńcze, adopcja.

 

Rzadziej wykorzystywaną formą w pozyskiwaniu informacji jest przegląd skorowidza aktów zgonów, co pozwoli nam uzyskać informacje potrzebne do ewentualnego złożenia wniosku o odpis aktu.

 

Jeżeli nie mamy potrzeby uzyskania odpisu aktu, bo potrzebujemy danych do celów prywatnych (np.  szukamy informacji o swoich przodkach), w przypadku aktów sporządzonych przed dniem 01 marca 2015 roku możemy domagać się umożliwienia wykonania, bezpłatnie,  fotokopii, w księdze aktu stanu cywilnego ( art. 130 ust. 5 prawo o aktach stanu cywilnego). Z takiego prawa mogą skorzystać osoby, które miałyby prawo uzyskać odpis aktu stanu (małżonek, wstępni, zstępni, posiadających interes prawny itd.). Fotokopia nie ma mocy dokumentu urzędowego czyli nie wiążą się domniemania pochodzenia, małżeństwa czy zgonu.

 

Akty urodzenia sprzed 100 lat, jeżeli do nich został już sporządzony akt zgonu danej osoby są oddawane do archiwum państwowego. Dostęp do dokumentów w archiwum, w tym także do aktów stanu cywilnego, jest nieograniczony. Oznacza to, że może je przeglądać i robić z nich kopie i fotokopie każdy kto chce.  

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa

 
 

 

 

 

Jak uzyskać odpis: aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu urodzenia?
09 lipca 2022

Publikacje

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa