Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

               Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Czy w czasie opieki można prowadzić działalność gospodarczą?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą posiadająca dobrowolne ubezpieczenie chorobowe posiada prawo do zasiłku: chorobowego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego.


Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem albo innym członkiem rodziny.  

 

Za członka rodziny przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa uznają: małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat. Chodzi o dzieci biologiczne, przysposobione, dzieci współmałżonka czy też  przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

 

Warunkiem jest również to, że w okresie opieki osoby muszą pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym.

Okres zasiłku wynosi 60 dni, 30 dni albo 14 dni w zależności od tego nad kim opieka jest sprawowana np.  jeżeli chodzi dzieci do 8 roku życia okres opieki jest najdłuższy i wynosi 60 dni w ciągu roku, w przypadku innych członków rodziny wynosi 14 dni.

 

 

Korzystając z zasiłku opiekuńczego przedsiębiorca nie może równocześnie prowadzić działalności gospodarczej czyli wykonywać pracy zarobkowej. Idea zasiłku opiekuńczego polega na zrekompensowaniu przedsiębiorcy zarobku utraconego, w wyniku przerwy w pracy.

 

"Praca" w rozumieniu ustawy zasiłkowej to każda aktywność ludzka, która zmierza do uzyskania zarobku. Określając zarobkowy charakter pracy nie jest wymagane, żeby praca była wykonywana “w celach zarobkowych”, wystarczy, że dana czynność czy też dane działania faktycznie przynoszą dochód.  

 

Przyjmuje się, że nie każda aktywność przedsiębiorcy w czasie zasiłku opiekuńczego uznawana jest za sprzeczną z zasadami.

 

Orzecznictwo sądów ubezpieczeń społecznych oraz Sądu Najwyższego wskazuje, iż przedsiębiorca może wykonywać czynności incydentalnie, w związku z sytuacjami nagłymi czy też  wymuszonymi ewentualnie czynności techniczne. Nie musi być uznane za prowadzenie działalności gospodarczej podjęcie działań formalnych czy koniecznych np. z zakresu prawa pracy, podpisanie dokumentów związanych z terminowymi rozliczeniami czy też wysłanie przelewów do ZUS.

 

Prowadząc obsługę prawną firm – jednoosobowych działalności gospodarczych rekomendujemy przedsiębiorcom, w czasie zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków chorobowych, powstrzymanie się od: zawierania umów (podpisywania), nabywania rzeczy, zakupu paliwa i innych. Faktura czy paragon wystawiony w czasie zasiłku z pewnością będzie dla ZUS sygnałem, że działalność faktycznie była wykonywana.

 

W praktyce zdarzały się przypadki, gdy przedsiębiorca fakt złożenia wniosku zasiłkowego miał zakwalifikowany przez ZUS, jako prowadzenie działalności gospodarczej. Takie decyzje są dalekie od prawidłowego rozumienia przepisów, ale zdarzają się i wymagają, ze strony przedsiębiorcy odwołania do sądu ubezpieczeń społecznych.

 

W tym miejscu wskazać należy, że inaczej sytuacja wygląda jeżeli chodzi o zasiłki macierzyńskie, bowiem podczas urlopu macierzyńskiego i pobierania z tego powodu zasiłku prowadzenie działalności gospodarczej jest dozwolone a czasem nawet konieczne (więcej w Publikacji: Działalność gospodarcza w czasie zasiłku macierzyńskiego - czy można założyć i prowadzić własną firmę i równocześnie opiekować się dzieckiem?.)

 

Praca w czasie opieki

 

Gdy jednak przedsiębiorca w czasie choroby, w szczególności dłuższej musi wykonywać czynności związane ze zwykłym, bieżącym prowadzeniem spraw firmy, a nie zatrudnia odpowiednich osób, powinien udzielić pełnomocnictwa. Może to być pełnomocnik zawodowy w osobie adwokata albo radcy prawnego, albo dorosły członek rodziny (najlepiej osoba, która nie jest domownikiem, żeby ZUS nie miał pokusy zakwalifikowania tego, jako współpracy przy działalności gospodarczej, więcej w Publikacji: Ubezpieczenia społeczne osób współpracujących przy prowadzeniu działalności gospodarczej.)

 

W przypadku ujawnienia przez ZUS, że w okresie zasiłku opiekuńczego przedsiębiorca wykonywał pracę zarobkową albo też że dziecko, nad którym sprawował opiekę było w przedszkolu, wówczas utraci on prawo do tego świadczenia za cały okres zwolnienia.

 

 

Podsumowując, w czasie zasiłku opiekuńczego czy też zasiłku chorobowego, należy powstrzymać się od czynności związanych z działalnością gospodarczą, zaś o pomoc prawną adwokata albo radcy prawnego, w sytuacji wszczęcia postępowania kontrolnego przez ZUS warto zgłosić się jeszcze przed złożeniem jakichkolwiek  wyjaśnień, żeby nie utrudnić późniejszego etapu - postępowania przed sądem ubezpieczeniowym. 

 


 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka adwokat Olga Nowak-Dziwina

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa

 

zasiłek opiekuńczy kontrola ZUS, działalność gospodarcza
18 maja 2022

Publikacje

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa