obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm. adwokat, radca prawny, porada prawna, farma fotowoltaiczna, panele solarne, farma wiatrowa, podatek od nieruchomości, podatek dochodowy PIT, podatek rolny, nieruchomość, właściciel, działalność gospodarcza, dzierżawa

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a aktualna sytuacja „frankowiczów”.

               

 

         W dniu 03 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie sygn. akt C-260/18 otworzył osobom posiadającym kredyt we frankach szwajcarskich, jak również kredytobiorców w innych, obcych walutach szerszą możliwość podejmowania przeciwko bankom skutecznych działań prawnych. Dotyczy to również kredytobiorców, którzy spłacili już kredyt.

 

         Na początku zaznaczyć należy, iż kredytobiorcy nie mogą spodziewać się żadnych korzystnych zmian z mocy działania banków. Już teraz przedstawiciele niektórych banków zapowiadają, że z ewentualnymi propozycjami dla kredytobiorców zaczekają do czasu wyklarowania się ustabilizowanej linii orzeczniczej. Tym samym raczej nie ma co liczyć na sprawne, ugodowe załatwienie sprawy z bankiem.   

 

       Wyrok TSUE nawiązuje w swojej argumentacji do orzeczeń sądów polskich. Sąd europejski przyjął, iż orzekając na podstawie umowy kredytu walutowego zawartą pomiędzy bankiem a konsumentem tj.  osobą fizyczną, która zaciągnęła kredyt na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, sąd powinien zidentyfikować klauzule zakazane oraz je usunąć równocześnie rozważyć czy taka okrojona umowa winna w dalszym ciągu wiązać strony czy też zostaje uznana za nieważną. Każdą jednak umowę należy badać w sposób zindywidualizowany.  Zaznaczyć jednak należy, iż Sąd nie ma uprawnienia do modyfikacji umowy  i „dopisywania” własnych, prawidłowych, w ocenie sądu postanowień w miejsce „wykreślonych”-uznanych za nieważne.

 

      Zakazane postanowienia w umowach kredytowanych mogą dotyczyć różnych kwestii i mieć różny charakter. Zakazane postanowienia, które skutkować mogą stwierdzeniem nieważności, dotyczą przede wszystkim sposobu przeliczenia kredytu, ustalania stop procentowych. Inne postanowienia, które mogą być uznawane za niedozwolone dotyczą składek na ubezpieczenie niskiego wkładu itp. Każda jednak umowa jest inna i wymaga wnikliwej analizy już na etapie sporządzania żądania pozwu, czy też formułowania wniosków dowodowych oraz przygotowywania dokumentów pozwalających na oszacowanie, jaka w danym, konkretnym przypadku opcja, winna być rozważana, jako najkorzystniejsza dla klienta. Z tego też względu warto skorzystać z fachowej pomocy adwokata, albo radcy prawnego.

 

    Stwierdzenie przez są nieważności umowy bankowej oznacza, że strony winny zwrócić sobie to co świadczyły czyli bank musi zwrócić pobrane od konsumenta odsetki, prowizje, marże, zaś kredytobiorca musi wydać wartość udzielonego mu kredytu.  Takie wzajemne rozliczenia są, co do zasady, korzystne dla „frankowiczów” banków i skutkują tym że to faktycznie bank będzie musiał dokonać zapłaty na rzecz klienta jeżeli wartość pobranych od konsumenta należności będzie wyższa od kwoty udzielonego kredytu. Jednakże w każdym przypadku należy dokonać indywidualnej kalkulacji. 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm

 

 

 

frankowicze, nieważność umowy, kredyt, franki, klauzule zakazane, pozew, bank, adwokat, radca prawny, obsługa prawna firm
23 października 2019

Publikacje

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017