Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

14 sierpnia 2019
proces cywilny, sprawa gospodarcza, kodeks spółek handlowych, obsługa prawna firm Hrubieszów, Lublin, Zamość, Chełm, postępowanie cywilne, pozew, apelacja, uzgodnienie treści księgi wieczystej, powództwo przeciwegzekucyjne

Tańszy proces cywilny tylko do 20 sierpnia 2019 roku.

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

       

    W dniu 21 sierpnia 2019 roku zaczną obowiązywać, związane z nowelizacją postępowania cywilnego, zmiany w  przepisach ustawy z dnia 28 lipca 2005 o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W związku z tym wzrośnie większość opłat sądowych  związanych z wszczęciem sprawy oraz pobieranych w toku postępowania cywilnego np. wysokość opłat kancelaryjnych. Droższy będzie pozew, wniosek w postępowaniu nieprocesowym, apelacja, zażalenie, zawezwanie do próby ugodowej itd. Wielu przedsiębiorców, w szczególności korzystających ze stałej obsługi prawnej firm podjęło decyzję, aby złożyć pozew przed dniem 21 sierpnia 2019 roku, tak, aby móc skorzystać z relatywnie niższych opłat. 

 

        Wysokości stawek zmieni się, zarówno w sprawach o wartości przedmiotu sprawy niższej niż 20 000 zł, gdzie opłaty są ryczałtowe, ustalone progowo, jak i w sprawach, w których obowiązują opłaty stałe uzależnione od przedmiotu postępowania, a także w takich przypadkach gdy wartość przedmiotu sprawy jest bardzo wysoka.

 

     Przechodząc do szczegółów, w pierwszej kolejności wskazać wypada, iż w przypadku spraw do 20 000 zł, podobnie, jak aktualnie, opłaty zostały opisane stawkami ryczałtowymi, uzależnionymi od wartości przedmiotu sprawy. Najniższa opłata w sprawach do 500 zł wynosi 30 zł, maksymalna stawka 1000 zł, opłacana będzie sprawach, w których wartości przedmiotu sporu mieści się  powyżej 15 000 zł do 20 000 zł. Obecnie w sprawach poniżej 20 000 zł  najwyższa opłata  wynosiła 300 zł. 

 

      W sprawach cywilnych o wysokiej wartości przedmiotu sprawy również dojdzie do podwyższenie stawek. W aktualnym stanie prawnym obowiązuje 5 % opłata od pozwu liczona od wartości przedmiotu sporu, która nie może być wyższa niż 100 000 zł. Nowelizacja podwyższa tę górną granicę do 200 000 zł, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości opłaty na poziomie 5%.

 

      Największa zmiana dotknie postępowania pojednawczego czyli sprawy wszczynanej przed procesem, której celem jest zawarcie ugody sądowej. Do tej pory zawezwanie do próby ugodowej stanowiło koszt rzędu  40 zł albo 300 zł ( w sprawach powyżej 10 000 zł ), po zmianach opłata wzrośnie do ¼ część opłaty jaka musi zostać wniesiona od pozwu czyli może wynieść nawet do 50 000 zł.  Okoliczność ta wpłynie na marginalizację tej instytucji, która służyła głównie, jako skuteczne narzędzie zapobiegające przedawnieniu się roszczeń.

 

      Nowelizacja wprowadza również nową, nie znaną wcześniej w postępowaniu cywilnym opłatę stałą w wysokości 100 zł pobieraną od wniosku o uzasadnienie i doręczenie orzeczenia ( wyroku, postanowienia), jak również zarządzenia, zgłoszonego w terminie tygodnia  od dnia ogłoszenia.  Opłata ta będzie podlegała zaliczeniu na opłatę od środka odwoławczego ( apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej). W przypadku powstałej nadwyżki, albo gdy strona odstąpi od złożenia środka zaskarżenia nie będzie ona zwracana.  

 

        Opłaty stałe, które dotychczas ustalone były na poziomie: 30 zł , 40 zł i 50 zł podwyższone zostały do kwoty  100 zł.

 

     Wzrost opłat do kwoty 5000 zł będzie miał miejsce w przypadku spraw gospodarczych wynikających z kodeksu spółek handlowych w tym sporów o: rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika, uchylenie, stwierdzenie nieważności, albo stwierdzenie istnienia albo nieistnienia uchwały wspólników itp.  

 

     Jeżeli chodzi o sprawy pracownicze, pracownik nie będzie w ogóle wnosił opłat od pozwu przy żądaniach do 50 000 zł. Odmiennie jednak został potraktowany pracodawca, który poniesie opłaty wyższe również, wtedy gdy  pozew  o ustalenie istnienia stosunku pracy złoży  inspektor pracy.

 

     Obniżenie stawek opłat będzie miało miejsce w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, gdzie wartość nieruchomości przekracza 40 000 zł, w miejsce opłat 5%  od wartości nieruchomości  wprowadzona jest stawka ryczałtowa 2000 zł. Podobnie będą traktowane sprawy o: zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji i pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności ( powództwo przeciwegzekucyjne).   

 

       Od wniosków za wydanie na podstawie akt: odpisów, wypisów, wyciągów, zaświadczeń opłaty ( opłaty kancelaryjne ) zostały podwyższone w ten sposób, że zamiast opłaty 6 zł za każdą rozpoczętą stronę, należy uiścić opłatę 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron, opłata kancelaryjna za wykonanie kserokopii wyniesie 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron w miejsce 1 zł za każdą stronę, zaś za zapis rozprawy na płycie trzeba będzie zapłacić 20 zł.

 

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm