prawo pracy, obsługa prawna firm Hrubieszów, Zamość, Lublin, prawo gospodarcze, sąd pracy, PIP

Tania energia elektryczna dla przedsiębiorców w 2019 roku

                 

           Mikro i mali przedsiębiorcy jeszcze do dnia 13 sierpnia 2019 roku mają prawo do  ustalenia cen energii elektrycznej  na rok 2019 na poziomie z  dnia 30 czerwca 2018 roku.  Takie prawo mają:

a) osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,

b) spółki cywilne,

c) spółki prawa handlowego ( spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z o.o., spółka akcyjna),

d) rolnicy indywidualni oraz podmioty prowadzące działalność rolniczą,

e) stowarzyszenia i fundacje, o ile prowadzą działalność gospodarczą, 

f) szpitale,

g)  jednostki sektora finansów publicznych oraz inne państwo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

           Indywidualne gospodarstwa domowe oraz rolnicy indywidualni, jeżeli korzystają z taryfy G prawo do cen z 2018 roku czyli w praktyce możliwość niższych opłat płacić za prąd mniej uzyskali automatycznie, nie muszą zatem dopełniać żadnych dodatkowych  formalności.

 

          Małe firmy, żeby obniżyć rachunki za 2019 rok, muszą złożyć do firmy energetycznej, z którą mają podpisaną umowę oświadczenie, którego formularz oraz instrukcję wypełnienia można znaleźć na stronie Ministerstwa Energii pod linkiem: https://www.gov.pl/web/energia/komunikat-ministra-energii.  Oświadczenie winno zostać przesłane pocztą, przesyłkę poleconą do dnia 13 sierpnia 2019 roku.

 

            W przypadku dużych i średnich przedsiębiorców mogą ubiegać się o udzielenie im pomocy de minimis za II półrocze 2019 roku.

 

 

           Podmiot wypełniający formularz musi złożyć oświadczenie, iż należy do kategorii uprawnionych mikro, albo małych przedsiębiorców. Zgodnie z definicjami zawartymi w art. 7 ustawy prawo przedsiębiorców:

1) mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro, zaś

2) małym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych - obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm

 

 

 

obsługa prawna firm Hrubieszów, Lublin, Zamość, Chełm, spółka z o.o., fundacja, stowarzyszenie, działalność gospodarcza, spółki cywilne
02 sierpnia 2019

Publikacje

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

                tel. +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                   tel. +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

Lublin  Hrubieszów   

obsługa prawna firm i osób fizycznych