obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm. adwokat, radca prawny, porada prawna, farma fotowoltaiczna, panele solarne, farma wiatrowa, podatek od nieruchomości, podatek dochodowy PIT, podatek rolny, nieruchomość, właściciel, działalność gospodarcza, dzierżawa

Tania energia elektryczna dla przedsiębiorców w 2019 roku

                 

           Mikro i mali przedsiębiorcy jeszcze do dnia 13 sierpnia 2019 roku mają prawo do  ustalenia cen energii elektrycznej  na rok 2019 na poziomie z  dnia 30 czerwca 2018 roku.  Takie prawo mają:

a) osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,

b) spółki cywilne,

c) spółki prawa handlowego ( spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z o.o., spółka akcyjna),

d) rolnicy indywidualni oraz podmioty prowadzące działalność rolniczą,

e) stowarzyszenia i fundacje, o ile prowadzą działalność gospodarczą, 

f) szpitale,

g)  jednostki sektora finansów publicznych oraz inne państwo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

           Indywidualne gospodarstwa domowe oraz rolnicy indywidualni, jeżeli korzystają z taryfy G prawo do cen z 2018 roku czyli w praktyce możliwość niższych opłat płacić za prąd mniej uzyskali automatycznie, nie muszą zatem dopełniać żadnych dodatkowych  formalności.

 

          Małe firmy, żeby obniżyć rachunki za 2019 rok, muszą złożyć do firmy energetycznej, z którą mają podpisaną umowę oświadczenie, którego formularz oraz instrukcję wypełnienia można znaleźć na stronie Ministerstwa Energii pod linkiem: https://www.gov.pl/web/energia/komunikat-ministra-energii.  Oświadczenie winno zostać przesłane pocztą, przesyłkę poleconą do dnia 13 sierpnia 2019 roku.

 

            W przypadku dużych i średnich przedsiębiorców mogą ubiegać się o udzielenie im pomocy de minimis za II półrocze 2019 roku.

 

 

           Podmiot wypełniający formularz musi złożyć oświadczenie, iż należy do kategorii uprawnionych mikro, albo małych przedsiębiorców. Zgodnie z definicjami zawartymi w art. 7 ustawy prawo przedsiębiorców:

1) mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro, zaś

2) małym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych - obsługa prawna firm Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm

 

 

 

obsługa prawna firm Hrubieszów, Lublin, Zamość, Chełm, spółka z o.o., fundacja, stowarzyszenie, działalność gospodarcza, spółki cywilne
02 sierpnia 2019

Publikacje

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017